اطلاعات پایه

شرکت پرگاس صنعت افق

 • فناوری اطلاعات
 • خدمات
 • خدمات رفاهی
 • رستوران
 • فروشگاه
 • تامین کننده
 • نمایندگی
 • توزیع کننده
 • اداره دولتی
 • سرویس تجاری
 • خدمات بانک و بیمه
 • مرکز خرید

کارتخوان سایر وثابت - خودپرداز - کارت تخفیف پزشکی ودرمانی ومواد مصرفی - فروشگاه اینترنتی مواد خوراکی

بلوار شهید چمران

5 - 10 نفر